Przedszkole

Przedszkole mieści się w centrum miasta na osiedlu Grunwaldzkim, posiada dogodny dojazd komunikacją miejską. W przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów w godzinach od  6.00 do 17.00. Podstawa programowa realizowana jest od 8.00 do 13.00.

W naszym przedszkolu grupy liczą 24 dzieci. W każdej grupie opiekę nad nimi sprawują dwie nauczycielki i pomoc nauczyciela. Organizacją żywienia w przedszkolu zajmuje się intendent, a przygotowaniem posiłków kucharka i dwie pomoce kuchenne. Wszelkie usterki i dozór nad ogrodem powierzone zostały panu konserwatorowi.

Siedem zalet Przedszkola nr 14:

 • profesjonalna kadra pedagogiczna
 • ciekawa oferta zajęć dodatkowych
 • edukacja przez sztukę
 • przestronne sale z łazienkami
 • duży ogród przedszkolny
 • smaczne,domowe posiłki
 • rodzinna atmosfera.

W naszym przedszkolu bardzo ważną rolę pełnią zajęcia muzyczno- ruchowe. Dzięki wykwalifikowanej kadrze dzieci z każdej grupy wiekowej uczestniczą w zajęciach rytmiki oraz zajęciach umuzykalniających. Dzięki umiejętnościom gry na fortepianie prowadzących zajęcia nauczycielek dzieci mają okazję obcować z żywą muzyką co jest najważniejszym elementem edukacji muzycznej małego dziecka.

Zajęcia rytmiki rozwijają sferę artystyczną (m.in. wyobraźnię), emocjonalną, koncentrację uwagi, pamięć, koordynację,  (słuchową, ruchową, głosową oraz ich połączenia) i lateralizajcę. Ściśle związane są z rozwojem słuchu muzycznego i fonematycznego, który jest niezbędny w procesie nauki czytania, pisania  oraz z nabywaniem kompetencji matematycznych.  Wspomagają ogólny rozwój sprawności fizycznej i umysłowej. Przygotowują dzieci do gotowości szkolnej. Uczą samodzielnej pracy i współdziałania w grupie. Kształtują i poszerzają zdolności muzyczne wpływają na poprawną intonację dźwięków, emisję głosu oraz rozwijają wrażliwość estetyczną. Uwrażliwiają na spostrzeganie zjawisk akustycznych z otoczenia, a także reakcje na wszelkie zmiany w nim zachodzące. Wykorzystują naturalną potrzebę dziecka do ruchu i śpiewu. Wiele ćwiczeń rytmicznych wspomaga terapię logopedyczną.

Nasze przedszkole:

 • opiera się na tradycjach rodzinnych, regionalnych, stwarza dzieciom warunki do rozwoju postaw społecznych i patriotycznych;
 • promuje postawy prozdrowotne i proekologiczne;
 • jest otwarte, przyjazne dzieciom, rodzicom i nauczycielom;
 • zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
 • dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości;
 • tworzy optymalne warunki do założeń nowoczesnej edukacji;
 • proponuje oferty edukacyjne, które umożliwiają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 • wyposaża wychowanków w wiedzę i umiejętności gwarantujące udany start w szkole;
 • ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania.

Organizujemy zajęcia dodatkowe:

 • rytmika, zajęcia umuzykalniające
 • język angielski
 • religia wyznania rzymsko-katolickiego;
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6 letnich;
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci 5-6 letnich.